Algemene Voorwaarden

Hondenhotel de Mollehoeve – Algemene voorwaarden;

De zorg over uw geliefde viervoeter aan ons toevertrouwen nemen wij uiterst serieus. Wij vinden het belangrijk dat duidelijk is wat u van ons mag verwachten. Onderstaande spelregels zijn daarom van toepassing als uw hond bij hondenhotel de Mollehoeve logeert.

Algemeen

Gasthonden verblijven bij hondenhotel de Mollehoeve de gehele periode gezamenlijk in een roedel. Zowel in de hondenhuiskamer als in de speelweide. Dat is uiteraard alleen mogelijk met honden die goed functioneren in grotere groepen en sociaal zijn naar hun soortgenoten. Ons doel is om de groep zo samen te stellen dat iedere gast een plezierig verblijf op de Mollehoeve zal hebben. Hondenhotel De Mollehoeve behoudt zich te allen tijde het recht voor een hond, zonder opgaaf van redenen, een verblijf te weigeren.

Hondenhotel De Mollehoeve verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de hond welke bij ons verblijft. Hondenhotel De Mollehoeve zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de eigenaar van de hond ten aanzien van huisvesting en verzorging.

Voorafgaand aan een eerste verblijf bij hondenhotel de Mollehoeve vragen wij aan de eigenaar om met de hond een kennismakingsbezoek te brengen aan hondenhotel de Mollehoeve, Tijdens dit bezoek zal bij vermogen worden beoordeeld of het gedrag van de hond een verblijf bij hondenhotel de Mollehoeve mogelijk maakt.

Gastdieren dienen bij aanvang van het verblijf vrij te zijn van ongedierte zoals vlooien, teken, oormijten etc,. Zodra wij bemerken dat dit niet het geval is, zijn wij genoodzaakt dit gastdier te behandelen. De gemaakte kosten zullen wij bij de klant in rekening brengen.

De gasthonden dienen aantoonbaar de volgende entingen te hebben gehad:

  1. De cocktail: d.w.z. bescherming tegen hondenziekte (distemper), parvo, en Hepatitis (vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 3 jaar voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend.)

  2. Wij accepteren ook een geldige titerbepaling. Let op: de dierenarts moet aangeven hoe lang de hond voldoende beschermd/ gevaccineerd is. Zo wordt er een geldigheidstermijn aan de verklaring gekoppeld en ondertekend door de dierenarts.

    Voor de duur van het verblijf dient het inentingsboekje bij hondenhotel de Mollehoeve te worden achtergelaten.

Dierenarts

De eigenaar machtigt hondenhotel de Mollehoeve om in geval van (vermoeden van) ziekte of verwondingen van het gastdier tijdens het verblijf bij hondehotel de Mollehoeve naar eigen inzicht en op kosten van de eigenaar een dierenarts te bezoeken en maatregelen te nemen die haar in de gegeven omstandigheden juist voorkomen. Indien mogelijk wordt de eigenaar vooraf geraadpleegd en verder op de hoogte gehouden. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de klant of bij de door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan hondenhotel de Mollehoeve dit niet worden toegerekend.

Reserveren

Een reservering is pas definitief als deze van de zijde van hondenhotel de Mollehoeve is bevestigd.

Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 15 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf bij hondenhotel de Mollehoeve, kunnen de kosten voor de overeengekomen verblijfsduur in rekening worden gebracht. Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier.

Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier, is hondenhotel de Mollehoeve gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf in rekening te brengen.

Betaling

De opdrachtgever is verplicht de kosten voor het verblijf van het gastdier bij het ophalen van het dier geheel (contant) te voldoen, dan wel voorafgaand aan het ophalen van het gastdier te hebben overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL91 KNAB 0257433260 t.n.v. Hondenhotel de Mollehoeve, o.v.v. de naam van het gastdier, conform de op de website van de Mollehoeve genoemde tarieven en voorwaarden.

Aansprakelijkheid

  • Hondenhotel de Mollehoeve is tegenover de eigenaar aansprakelijk voor schade die het gevolg is van grove tekortkoming die aan haar of aan personen in haar dienst, dan wel aan personen die in haar opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.

  • De opdrachtgever is verplicht voorafgaand aan of bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle relevante gegevens en documenten aan hondenhotel de Mollehoeve te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier bij hondenhotel de Mollehoeve. De opdrachtgever is aansprakelijk tegenover hondenhotel de Mollehoeve voor de schade die ondervonden wordt ten gevolge van het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

  • De klant is tegenover hondenhotel de Mollehoeve aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.

  • Hondenhotel de Mollehoeve is tegenover de eigenaar niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de eigenaar bij hondenhotel de Mollehoeve achterlaat vanwege de gehechtheid van het gastdier. Indien het gastdier tijdens het verblijf bij hondenhotel de Mollehoeve onverhoopt komt te overlijden, stelt Hondenhotel de Mollehoeve de klant diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Hondenhotel De Mollehoeve is niet aansprakelijk indien een gastdier tijdens een verblijf komt te overlijden.

  • De eigenaar van het gastdier blijft te alle tijde hoofdverantwoordelijk aansprakelijk voor zijn dier.

Wilbertoord , februari 2019

Meer informatie