D-Nest

Op 8 april 2018 werd er op De Mollehoeve het vierde nestje pups geboren van vader Lokke Abe út it Hounenhûs (Lokke) en Beertje Senna van de Mollehoeve (Beertje).

Lokke Abe út it Hounen hûs

Een nest met 9 pups (6 reutjes en 3 teefjes).