Privacybeleid

VOORWAARDEN HONDENHOTEL

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Hondenhotel de Mollehoeve, Katwijksebaan 41, 5455RG WILBERTOOD

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hondenhotel de Mollehoeve kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van het hondenhotel, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan het hondenhotel hebt verstrekt.

Bij Hondenhotel de Mollehoeve kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

Wij verwerken je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Hondenhotel de Mollehoeve de gegevens bewaart

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

Hondenhotel de Mollehoeve verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Wij verstrekken alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Mollehoeve.nl

Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Hondenhotel de Mollehoeve neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Hondenhotel de Mollehoeve verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via info@mollehoeve.nl